Ristin tie

Yksi on suuri

Yksi on vahva

Ei murtunut pilkassa, ivassa rahvaan

Luona itkumuurin

 

Kärsi hän, taakkamme otti

Ei kumartanut vainoojiaan

Ei maallista mitään

Luona itkumuurin

 

Jo risti Golgatan nähtävänä oli

Silti kieltänyt hän ei

Isäämme Taivaan, vaan alistui vaivaan

Luona itkumuurin

 

Nyt ruumis tuskasssaan ristillä on

Vielä hetken kärsii, vaan tietää

Työ valmiiksi tehty kohta on

Luona itkumuurin

 

Kärsimys nyt lopussa on

Ei tuskaa enää tunne

Nyt ruumis kuollut on.

Luona itkumuurin

 

Näin uhrin antoi Hän

Oman elämän

Rakkaudesta ihmisiin

Luona itkumuurin

 

Vaan ihme Jumalan, herätti elämän

Hän kuoleman voitti ja pelastuksen toi

Siis muista Vapahtajaamme ja opetuksiaan

Hän armahtaa

Luona Isän Taivaan.

Synti meissä

Jos joku väittää ettei hän ole syntiä tehnyt niin hän elää valheessa. Kaikki me olemme syntiä tehneet ja siksi tarvitsemme Jeesusta. Minäkin vaikka olen uskossa teen syntiä useinkin. Room.3: 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tarvitsen siis Jumalan armoa eli Jeesuksen sovitus työtä Golgatan ristinpuussa. Meillä ei ole mitään muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus, mitään muuta tietä ei ole annettu, eikä tulla antamaan. Joh. 14: 6. Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.  Usko siis Jeesuksen Kristuksen sovitus uhriin Golgatan ristillä. Hänen uhrinsa riittää kaikkien meidän syntiemme sovitukseen.

Jeesus on totinen viinipuu

Jeesus on totinen viinipuu

Joh. 15.1

1. “Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Rukous

Jeesuksen omat sanat rukouksesta

Matt. 6:5 “Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. 6. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
7. “Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. 8. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. 9. Rukoilkaa te siis näin:

– Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 10. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. 11. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. 12. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. 13. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.”

Tähän perustuu Isä meidän rukous. Älkää asettako rukouksissanne ehtoja tai tapoja jolla Jumalan tulisi teitä auttaa, Hän tietää parhaimman tavan ja ajan jolla vastaa rukouksiinne. Älkääkä epäilkö sitä että kuuleeko hän rukouksenne. Hän kyllä kuulee kaikki rukouksenne.

Rukoilla voit myös omin sanoin jos siltä tuntuu. Kyllä Jumala senkin kuulee ja toimii tavallaan niin että saat apua. Pääasia on että et turhaa monisanaisesti rukoile ja jätät asiat Jumalan haltuun.

Kristittyjen yhteys

Miksi kysyä mitä eroa on minulla ja toisen kirkon kristityllä.
Kysy mitä yhteistä on omalla ja toisen kristityn suunnalla. Kysy siis: mitä yhteistä meillä on? Sillä Jumalan valtakunnan rajat kulkevat sydämestä sydämeen.

Meillä on:
sama Jumala
sama Kristus
sama Pyhä Henki

sama Jumalan armo
sama usko syntien sovitukseen
sama puolustaja ja totuuden Henki

sama Jumalan rakkaus
sama pelastus ikuiseen elämään
sama pyhitys Pyhän Hengen työnä

Yksi lauma ja yksi paimen, Jeesus Kristus vapahtajamme, joka on sovittanut syntimme Golgatan ristin puussa niin että meillä on ikuinen elämä Jumalan luona.

Joh. 10:14. “Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, 15. niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. 16. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.”

Sanoma

Tärkein sanoma on se että Jeesus on sovittanut syntimme Golgatan ristillä ja saamme uskoa syntimme anteeksi annetuiksi. Tämä sanoma on selkeästi raamatussa esillä. Me tarvitsemme tätä anteeksi antoa koska emme kykene täyttämään Pyhän Jumalan antamaa lakia. Laki on pyhä ja muuttumaton koska Jumala on sen antanut. Jumala tuomitsi lain rikkomukset eli synnit Jeesuksen ristin kuolemassa niin että Hän sovitti ne kaikki. Syntimme on siis sovitettu Jumalan silmissä ja jokainen joka haluaa tämän sovituksen, saa uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovitus veressä. Syntien sovituksen myötä meillä on iankaikkinen elämä taivaassa Jeesuksen ja Jumalan luona. Eikö tämä olekin käsittämättömän arvokas aarre omistettavaksi? Elämäsi tärkein kysymys onkin: tahdotko uskoa Jeesukseen ja syntien sovitukseen.
Raamattu viestittää selkein sanoin myös muuta Jo vanhan testamentin puolella Jumala ilmaisee tahtoaan siitä, miten ihmisten tulee toisiaan kohdella ja Jeesus jatkaa uudessa testamentissa antamalla rakkauden kaksoiskäskyn. Siinä on selvä sanoma ja ohjenuora jokaiselle ihmiselle. Kaikesta tästä voi vetää vain yhden johtopäätöksen ja se on : Jumala on rakkaus!

Herran sana oikeasta paastosta
Jes.58:1. Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna! Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. 2. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat: 3. “Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme?”
Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. 4. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkiniskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. 5. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi?
6.Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, 7. murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. 8. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. 9. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: “Tässä minä olen.” Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, 10. jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. 11. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.

Miika 6:8. – Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

Rakkauden kaksoiskäsky
Matt.22:34. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. 35. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: 36. “Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” 37. Jeesus vastasi: “Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Kultainen sääntö
Luuk.6:27 “Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. 29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. 30. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. 31. “Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. 32. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. 33. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. 34. Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. 35. Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36. “Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.

Laupias Samarialainen
Luuk.10:25. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: “Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?” 26. Jeesus sanoi hänelle: “Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?” 27. Mies vastasi: “Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 28. Jeesus sanoi: “Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää.” 29. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: “Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” 30. Jeesus vastasi hänelle näin: “Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. 31. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. 32. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. 33. “Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. 34. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. 35. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ‘Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.’ 36. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?” 37. Lainopettaja vastasi: “Se, joka osoitti hänelle laupeutta.” Jeesus sanoi: “Mene ja tee sinä samoin.”
Jeesus opettaa meille samanlaista laupeutta kuin Jumala vanhan testamentin puolella.

Vertaus armottomasta palvelijasta.
Matt.18:21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: “Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?” 22. “Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”, vastasi Jeesus. 23. “Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. 24. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia*. 25. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. 26. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ‘Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ 27. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. 28. “Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria*. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ‘Maksa, mitä olet velkaa!’ 29. Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ‘Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ 30. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. 31. “Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. 32. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ‘Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. 33. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ 34. Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.

Jeessuksen sanat viimeisestä tuomiosta käsittelevät myös laupeutta, lähimmäisen rakkautta.
Matt.25:31. “Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 34. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ‘Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. 35. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’ 37. “Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 38. Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 39. Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ 40. Kuningas vastaa heille: ‘Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’ 41. “Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. 42. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’ 44. “Silloin nämäkin kysyvät: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ 45. Silloin hän vastaa heille: ‘Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’ 46. “Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Martti Luther

Martti Luther kirjassa: Mannaa Jumalan lapsille

Room.10:4. Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
Niiden, jotka eivät tunne oikein Kristuksen vanhurskautta, täytyy välttämättä tehdä Kristuksesta laki ja laista Kristus. He näet opettavat, että vaikka usko Kristukseen vanhurskauttaakin, sen ohessa on lisäksi pidettävä Jumalan käskyt, sillä on kirjoitettu: “Jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” Näin heti kielletään Kristus ja kumotaan usko, kun laille omistetaan se, mikä kuuluu ainoastaan kristukselle.
Jos Kristukselle annetaan hänen oikea nimensä, hän on meidän vanhurskauttajamme ja vapahtajamme kaikesta synnistä.Jos taas annan tämän kunnian laille, se onkin vanhurskauttajani, joka vapauttaa minut synneistäni, koska teen sen tekoja. Näin laista on tullut Kristus, ja Kristus on kokonaan kadottanut nimensä, virkansa ja kunniansa. Hän on muuttunut sen lain palvelijaksi, joka syyttää, kauhistaa, paljastaa ja lähettää syntisen lain luo, joka voisi vanhurskauttaa hänet. Mutta lain tehtävänähän tämä kaikki on. Kristuksen varsinaisena tehtävänä on ottaa vastaan lain vianalaiseksi osoittama syntinen ja vapauttaa hänet synneistään, jos hän uskoo evankeliumiin. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

Joh.5:39. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta.
Näillä sanoilla Kristus ilmoittaa meille, mitä varten Raamattu erityisesti on meille annettu. Tutkimalla sitä on etsimällä opittava se, että hän, Marian poika; voi antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka tulevat hänen luokseen. Se joka tahtoo lukea Raamattua oikein ja hyödykseen, etsiköön siitä Kristusta. Aivan varmasti hän löytää iankaikkisen elämän.
Sen sijaan lukemiseni ei lainkaan auta minua tuntemaan pelastustani, ellen tutki Moosesta ja profeettoja niin, että löydän niistä Kristuksen, joka lunastaakseen minut ja kaikki ihmiset astui alas taivaasta, tuli ihmiseksi, kärsi, kuoli ja nousi kuolleista, jotta minulla hänen kauttaan olisi sovitus Jumalan kanssa, syntien anteeksiantamus, vanhurskaus ja iankaikkinen elämä. Raamattua tutkimalla minusta voi tosin tulla oppinut mies ja kykenen saarnaamaan sitä muille, mutta se ei auta minua lainkaan. Jos en löydä ja tunne Kristusta, en löydä pelastusta enkä iankaikkista elämää, vaan jopa löydän kovan kuoleman. Rakas Jumalamme on näet päättänyt, ettei ihmisille ole muuta nimeä annettu, jossa pelastumme, kuin Jeesuksen nimi.

Mark.1:15. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
Parannus on siis se, että ihminen tietää ja sydämestään tunnustaa olevansa synnissä siinnyt ja syntynyt ja täten luonnostaan vihan lapsi ja iäisen kadotuksen ansainnut. Hän tunnustaa, että kaikki teot ovat tässä mitättömiä ja tekevät asian vain pahemmaksi, kun niillä pyritään toteuttamaan sitä, mikä kuuluu yksin Kristukselle, ainoalle Jumalan ja ihmisten väliselle sovittajalle, jonka kautta meillä on anteeksiantamus. Muulla tavoin et koskaan pääse vapaaksi synnistä, vaikka kiduttaisit itsesi kuoliaaksi.
Tässä on kysymys syntien anteeksiantamuksesta eikä syntien maksamisesta, lahjasta eikä ansiosta. Minä köyhä en voi maksaa enkä ansaita sitä, minkä Jumala lahjoittaa sulasta armosta Kristuksen tähden. Oikea parannus on siis sitä, että uskon Jumalan sanan, joka näyttää minun olevan Jumalan edessä kirottu syntinen, ja sydämestäni kauhistun sitä, että olen ollut Jumalalle kovakorvainen ja etten koskaan ole pitänyt arvossa enkä tutkinut hänen käskyjään, saati sitten täyttänyt suurinta tai pienintä niistä! Oikeassa parannuksessa en kuitenkaan jää epätoivoon, vaan annan johdattaa itseni Kristuksen luo etsimään häneltä armoa ja apua ja lujasti uskon sen löytäväni.

Ef.6:17. Ottakaa Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Tämä toteutuu erityisesti silloin, kun sanaa julkisesti saarnastuolista opetetaan, mutta myös silloin, kun jokainen kristitty sitä joko yksin tai toisten kanssa kuulee, lukee, veisaa, siitä puhuu ja sitä tutkii. Kun sitä näet sekoittamattomana ja puhtaana saarnataan, ahkerasti opitaan ja vakaasti mietitään, sillä on niin suuri voima, ettei perkele voi sitä kestää. Se paljastaa nimittäin hänen valheensa, jolla hän pettää ihmisiä yrittäessään ahdistaa heitä väärään luottamukseen tai väärään uskoon, alakuloisuuteen tai epätoivoon.
Sana osoittaa Herran Kristuksen, jonka perkele ristiinnaulitsi, mutta johon hän loukkasi itsensä niin, että Kristus polki hänen päänsä rikki. Siksi perkele pelkää ja pakenee. Sanaa sanotaan miekaksi, että osoitettaisiin, miten sitä on käytettävä perkelettä vastustettaessa. Sitä on käytettävä ja harjoitettava saarnaamalla, kuulemalla ja oppimalla. Sitä ei ole jätettävä virumaan penkin alle tai ainoastaan kirjoihin, aivan kuin annettaisiin miekan jäädä huotraan ruostumaan. Siten se ei voi osoittaa mitään voimaa eikä tuottaa vahinkoa perkeleelle. Se on vedettävä huotrasta, miekka on paljastettava ja sillä lyötävä joka taholle, toisin sanoen se on saarnaviran välityksellä ja muutoinkin suulla ja sydämellä pantava käyttöön, että se pysyisi aina terävänä. Huolehtikaamme siis ennen kaikkea siitä, että säilytämme sanan puhtaana ja sekoittamattomana. Rukoilkaamme Jumalaa antamaan meille uskollisia saarnaajia, jotka pitävät sen voimassa.

Matt. 1:21. Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.
Oppikoot tästä kaikki murheelliset, jotka ovat murheissaan peläten Jumalan vihaa ja vaivaavat itseään omilla ajatuksillaan sekä etsivät neuvoa ja apua itseltään, oppikoot oikein arvostelemaan tuollaisia ajatuksiaan. Oppikoot irrottautumaan niistä, ne kun ovat perkeleen tulisia nuolia. Omistakoot uskossa saarnan Kristuksesta ja tehkööt tämän johtopäätöksen: Olen tosin syntinen eikä sitä sinun, perkeleen, tarvitse opettaa minulle, sillä itse tunnen sen aivan hyvin. Mutta sinä valheen henki valehtelet minulle Kristuksesta, ettei hän olisikaan syntynyt minun autuudekseni ja etten minä saisikaan iloiten lohduttaa itseäni hänen syntymisellään enkä saisi pitää sitä omana kalleutenani. Ei minun tarvitse enää kauhistua, että Jumala tahtoisi vihastua minuun ikiajoiksi. Sanoohan Jumala minulle, että en saa enää murheellisena pelätä, koska minulle on syntynyt Vapahtaja, joka vapahtaa minut synneistäni. Häneen uskon lujasti, häntä kiitän ja ylistän. Tiedän senkin, että eniten halveksin Jumalaa, jos en pidä tätä totena enkä omista sitä.
Matt.1:22. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:

Matt.1:23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
Mieti siis, minkälainen sydän jumalallisella majesteetilla on sinua kohtaan. Sulasta laupeudesta, surkeuttasi ja suurta kurjuuttasi säälien hän lähettää sinulle ilman omaa ansiotasi, syntisi keskelle oman ainoan Poikansa ja panee hänet neitsyen helmaan. Hän sanoo sinulle: Katso tämä on minun rakas poikani, joka on annettu ja syntynyt sinua varten. Hän vapahtaa sinut synneistäsi ja hän on turvasi, apusi ja autuutesi.
Kun hänellä on tällainen sydän sinua kohtaan, ajattele, tahtoisitko sinä tai joku toinen ihminen vahingoittaa sitä, jolle olet lahjoittanut oman ainoan poikasi kaikkine perintöineen? Eikö siis Isä tahtoisi meitä varten syntyneen ja annetun Poikansa kautta osoittaa meille pelkkää jumalallista armoa, armahtaa ja rakastaa. Hänet annetaan kuitenkin vain niille, jotka ottavat hänet vastaan ja haluavat häneltä lohdutusta ja iloa. Tällä suurella hyvyytensä lahjalla Jumala vakuuttaa ja osoittaa aivan julkisesti, ettei hän enää tahdo vihastua meihin eikä tuomita meitä.

Luuk.2:10,11. Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.
Kristittynä uskot, että nämä sanat ovat sanottu sinulle itsellesi, turvaudut niihin ja epäilyksettä uskot, että sinulle tapahtuu näiden sanojen mukaan. Älä pidä ylpeilemisenä sitä, että katsot olevasi pyhien vertainen. Tässä epäilet ennen muuta ja nimenomaan itseäsi, mutta et Jumalan armoa. Jumala kysyy iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla tällaista rohkeaa ja luottavaista uskoa siihen armoon, jonka hän tarjoaa.
Kuinka siis aiot kestää, ellet tahdo olla pyhien vertainen ja siis itsekin pyhä? Se ylpeilyä olisi, jos pyrkisit pyhäksi ja autuaaksi itsesi ja omien tekojesi perusteella. Näin juuri tekopyhät tekevät. He sanovat uskoa ylvästelemiseksi ja ylvästelemistä uskoksi. Sen sijaan annat Jumalalle hänelle kuuluvan kunnian ja kiitoksen, kun rohkenet uskoa, että olet pyhä Kristuksessa ja hänen ihmiseksi tulemisen perusteella.
Näin tunnustat Jumalan armotyön sinussa itsessäsi. Rakastat ja ylistät häntä ja samalla hylkäät ja tuomitset itsesi ja omat tekosi sekä olet epätoivoinen itsestäsi. Tämä on kristittynä elämistä.

Joh. 1:14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Sanot: Mutta sehän on mahdotonta. Vastaamme: niin on todella. Sitähän juuri sanonkin. Ei ole järjen, ei ihmisviisauden eikä omien ajatuksiesi mukaista, että Sana, joka oli Jumala, tuli lihaksi. Uskon ja Jumalan sanan mukaista se kuitenkin varmasti on. Olethan kuullut rakkaiden enkelien laulavan: “Teille on tänään syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” Näin he eivät sanoisi, elleivät pitäisi häntä Herrana ja itseään hänen palvelijoinaan. Koska he sanovat häntä Herraksi, hän on epäilemättä heitä korkeampi, siis itse Jumala. Meitä ihmisiähän enkelit eivät sano Herraksi.
Usko tämä sana ja pysy siinä, koska se ei ole meidän keksimämme, vaan taivaasta tullut. Älä koeta ymmärtää, kuinka se olisi sopusoinnussa järkesi kanssa. Usko se todeksi. Ymmärrystämme ylempänä on se, että Jumala on yhdistänyt nämä kaksi asiaa: Tämä ihminen, Jumalan teko, on samalla suuri mestari, iankaikkisuudesta samaa jumaluuden olemusta kuin Isä. Hän itse sanoo Filippukselle: “Joka on nähnyt minut, on nänyt Isäni;- – Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa?”

Joh. 6:51. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti.
Nämä sanat pitäisi kirjoittaa kultakirjaimin, jopa elävin kirjaimin sydämeen, että jokainen tietäisi, mihin hänen pitäisi jättää sielunsa, mihin joutua erotessaan tästä maailmasta. Kaikissa töissään ja toimissaan, levolle mennessään ja noustessaan, kaikessa hän tuntekoon tämän kultaisen taidon ja harjoittautukoon siinä. Tähän Kristuksen luo sieluni jää, ettei minun tulisi nälkä ja jano. Tämä mies ei valehtele minulle.
Nämä sanat ovat hyvin merkitykselliset, ihanat ja kallisarvoiset. Meidän ei ole vain opittava nämä tuntemaan, vaan otettava ne myös hyödyksemme. Näihin turvaten menen illalla levolle ja nousen aamulla. Näihin sanoihin tahdon luottaa, niihin nukkua ja niissä valvoa, niissä tehdä työtä, niissä kohdata kaikki vaarat. Vaikka kaikki särkyisi pirstaleiksi, vaikka isä ja äiti ja kaikki hylkäisivät minut, Kristus ei hylkää minua, kunhan vain pakenen hänen luokseen. Nämä sanat ovat varmat. Hän sanoo: Turvaudu minuun, tule luokseni niin saat elää.
Älkäämme tyytykö vain kuulemaan tällaisia sanoja. Ota ne myös omiksesi, omaantuntoosi ja ole varma niiden totuudesta. Hän, joka näin puhuu, ei petä meitä.

Joh.7:38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virrat.
Herra Kristus ei tahdo vain virvoittaa sitä, joka tulee hänen luokseen, sammuttamalla hänen janonsa. Kristus tahtoo tehdä myös hänestä kumpuavan lähteen antamalla hänelle Pyhän Hengen lahjoineen, niin että hän voisi toisiakin virvoittaa. Samoin kuin Kristus on auttanut häntä, hänkin lohduttaa, vahvistaa ja palvelee muita.
Herra Kristus voi tehdä luokseen tulevasta toisenlaisen kuin laki voi. Hurskas kristitty lohduttaa jokaista synneissä olevaa sillä, että Kristus poistaa synnit. Yksi ainoa Raamatun lause puhaltaa ne pois, olkoot ne kuinka suuret hyvänsä. Kuolemankin lähestyessä hän voi lohduttaa heitä, niin etteivät sitä pelästy. Miten? Elämän vedellä eli evankeliumilla.
Kaikki tapahtuu aivan yksinkertaisesti. Sinun on vain kuultava, luettava tai saarnattava evankeliumia. Kuullaan vain äänen kajahdus, on vain vähäisiä kirjaimia kirjassa ja mietitään sitä sydämessä. Tällä sanalla on kuitenkin salainen suuri voima huuhtoa sydämestä kaikki se, mikä on perkeleestä.
Niiden osaksi, jotka tulevat Kristuksen luo, tulee se kunnia, että he voivat saada aikaan näin suuria.

Matt. 9:2. Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
Nämä sanat ilmaisevat kaikessa lyhykäisyydessään, mikä on Kristuksen valtakunta. Sen piirissä kaikuu näet tämä suloinen ääni, nämä äidilliset ja isälliset sanat: Sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut. Muunlaisena älköön pidettäkö Kristuksen valtakuntaa, Mikäli on kysymys siitä, miten meidän on elettävä suhteessamme Jumalaan.
Käsitättehän te, rakkaat ystävät, että kaikkein syvällisintä on osata oikein rohkaista omiatuntoja tietääksemme, missä suhteessa olemme Jumalaan ja lähimmäiseen. Siksi meidänkin on perustauduttava ja totuttauduttava tähän sanaan: Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut. Kristuksen valtakuntahan on sellainen, jossa on käytössä lohdutus ja syntien anteeksiantamus.
Syntien anteeksiantamus— vain kaksi sanaa, mutta niihin sisältyy Kristuksen koko valtakunta! Siinä täytyy olla syntejä. Jos ne siinä ovat, ne on opittava tuntemaan. Opittuani ne tuntemaan on käsillä anteeksiantamus ja armo. Ennen anteeksiantamuksen tuloa on kaikki syntiä. Tämän täytyy olla niin tuttua, että tunnen ja tiedän, että kaikki minussa oleva on syntiä, Muutoin syntien anteeksiantamus ei voi pysyä. Synnistä ei ole puutetta, vaan siitä, ettemme niitä tunne. Vasta sitten seuraa syntien anteeksiantamus.

Pyhien kirjeet

Otteita Pyhien kirjeistä raamatusta

Paavalin kirje Roomalaisille
Evankeliumin voima
Room.1:16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. 17. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: “Uskosta vanhurskas saa elää.”

Vanhurskaus
Room.3:21Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. 22. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, 23. sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta 24. mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. 25. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, 26. mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. 27. Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. 28. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia teko.

Abrahamin esimerkki
Room.4:1.Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen? 2. Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä – ei kuitenkaan Jumalan edessä. 3. Mitä sanovat kirjoitukset? “Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi.” 4. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi vaan ansaituksi. 5. Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. 6. Ylistäähän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta: 7. – Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. 8. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.

Usko ja Jumalan lupaus
Room.4:20. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian 21. varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut. 22. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi. 23. Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, 24. vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen. 25. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Varmuus pelastuksesta
Room.5:1.Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. 2. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. 3. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, 4. kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. 5. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. 6. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemn pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10. Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. 11. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.

Aadam ja Kristus
Room5:12.Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. 13. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. 14. Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. 15. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. 16. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. 17. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. 18. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. 19. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. 20. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. 21. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

Hengen luoma uusi elämä
Room.8:1.Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. 2. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, 4. jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. 5. Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset.
Room.8:11. Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.
Roo.8:15. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: “Abba! Isä!” 16. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. 17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.
Room.8:26. Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. 27. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. 29. Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. 30. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa.

Jumalan rakkaus
Room.8:31Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32. Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin? 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala – mutta hän julistaa vanhurskaaksi! 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus – mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme! 35. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? 36. On kirjoitettu:

– Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina.
37. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. 38. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 39. ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Pelastus on tarkoitettu kaikille
Room.10:5.Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa: “Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän.” 6. Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin: “Älä kysy sydämessäsi: Kuka voi nousta taivaaseen?” – nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle – 7. “tai: Kuka voi laskeutua syvyyksiin?” – nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. 8. Mitä siis on sanottu?

– Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi,
nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. 9. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. 10. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. 11. Kirjoituksissa sanotaan: “Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” 12. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. 13. Onhan kirjoitettu: “Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

Uusi elämä
Room.12:3. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5. samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8. rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. 9. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä.

Yksimielinen ylistys
Room.15:5. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, 6. niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. 7. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. 8. Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. 9. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:

– Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi.
10. Ja edelleen:
– Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa.
11. Ja vielä:
– Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!
12. Jesaja taas sanoo:
– Iisain juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa.
13. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

Ylistys
Room.16:25.Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä! 26. Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. 27. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen! Aamen.

Paavalin ensimmäinen kirje korinttilaisille
Ruumis on pyhän Hengen temppeli
1.Kor.6:12.”Kaikki on minulle luvallista” – mutta kaikki ei ole hyödyksi. “Kaikki on minulle luvallista” – mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. 13. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta ruumis ei ole siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias. 14. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. 15. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä! 16. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: “Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” 17. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. 18. Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. 19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan issä. Te ette itse omista itseänne, 20. sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!

Herran aterian oikea vietto
1.Kor.11:23.Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24. kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” 25. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.” 26. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. 27. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. 28. Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta.

Pyhän Hengen lahjat
1.Kor.12:1Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. 2. Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. 3. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: “Jeesus on kirottu.” Kukaan ei myöskään voi sanoa: “Jeesus on Herra”, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. 4. Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. 5. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 6. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. 7. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. 8. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, 9. toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, 10. joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista hetta. 11. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.

Yksi ruumis, monta jäsentä
1.Kor.12:12.Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. 13. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Suurin on rakkaus
1.Kor.13:1.Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 2. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. 3. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. 4. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, 5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 6. ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 7. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 8. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. 9. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, 10. tta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. 11. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 12. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. 13. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Kristuksen ylösnousemus
1.Kor.15:1.Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, 2. ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. 3. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa: – Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, 4. hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, 5. ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. 6. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. 7. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. 8. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt.

Paavalin toinen kirje Korinttilaisille
Uudesta liitosta
2.Kor.3:3.Olettehan te selvästi Kristuksen kirje, jonka kirjoittamisen hän uskoi meille. Tätä kirjettä ei ole kirjoitettu musteella vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan ihmissydämiin. 4. Tällaisen luottamuksen Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. 5. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta, 6. ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi.

2.Kor.3:17. Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.

Paavalin kirje Galatalaisille
Ei ole toista evankeliumia
Gal.1:6.Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. 7. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. 8. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli – hän olkoon kirottu. 9. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. 10. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija.

Vain usko tekee vanhurskaaksi
Gal.3:6.Muistattehan Abrahamin: “Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi.” 7. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. 8. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. 9. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. 10. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: “Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee.” 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä “uskosta vanhurskas saa elää”. 12. Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan: “Joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän.” 13. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: “Kirottu on jokainen, joka on riptettu paaluun.” 14. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.

Lapsen asemassa
Gal.4:1.Tarkoitan tätä: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei mitenkään eroa orjasta vaikka onkin kaiken omistaja. 2. Hän on huoltajien ja holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. 3. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. 4. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi 5. lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. 6. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: “Abba! Isä!” 7. Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Hengen hedelmiä
Gal.5:22. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23. lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

Paavalin kirje Efesolaisille
Kristus, kirkon yhdistäjä
Ef.2:11.Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia – niinhän teitä nimittävät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. 12. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. 13. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. 14. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. 15. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. 16. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. 17. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä.8. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. 19. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. 20. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. 21. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, 22. ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.

Taistelu pahaa vastaan
Ef.6:10.Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15. ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. 18. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Paavalin kirje Filippiläisille
Fil.4:6.Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 7. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 8. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. 9. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Paavalin kirje Kolossalaisille
Kristus ja hänen työnsä
Kol.1:12.Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. 13. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, 14. hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. 17. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. 18. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. 19. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä 20. sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. 21. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraauneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. 22. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen.

Kristityn uusi elämä
Kol.3:1.Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. 2. Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle
Uskon salaisuus
1.Tim.3:16. Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri: Hän ilmestyi ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta, enkelit saivat hänet nähdä, hänestä saarnattiin kansoille, häneen uskottiin maailmassa, hänet korotettiin kirkkauteen.

Eksyttävät opetukset
1.Tim.4:1.Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. 2. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. 3. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa. 4. Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. 5. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen.

Uskon kilvoitus
1.Tim.6:11.Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen.

Paavalin kirje Titukselle
Terveen opin mukaista elämää
Tit.2:11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, 12. ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, 13. kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. 14. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää.

Kristittynä maailmassa
Tit.3:1.Muistuta heitä kaikkia, että heidän on toteltava esivaltaa ja viranomaisia ja oltava näille kuuliaisia ja valmiita tekemään kaikkea hyvää. 2. He eivät saa parjata ketään eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille. 3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. 4. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, 5. hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. 6. Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 7. jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme. 8. Tämä sana on varma, ja haluan sinun tähdentävänäitä asioita, jotta ne, jotka uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Tällainen on ihmisille hyväksi ja hyödyksi. 9. Vältä typeriä väittelyitä, sukuluetteloita sekä lakia koskevia riitoja ja kiistoja, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. 10. Karta harhaoppista ihmistä, kun ensin olet ojentanut häntä kerran tai kahdesti. 11. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on kieroutunut ja tekee syntiä. Hän tuomitsee itse itsensä.

Kirje Heprealaisille
Jumalan tahdon mukainen elämä
Hepr.13:1.Pysyköön veljesrakkautenne elävänä. 2. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. 3. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun. 4. Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat. 5. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut:

– Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
6. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa:
– Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä?

Jumalalle mieluisat uhrit
Hepr.13:7.Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. 8. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. 9. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruoista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. 10. Meillä on alttari, jonka uhria ei liiton teltassa palvelevien ole lupa syödä. 11. Tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkeinpyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. 12. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. 13. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. 14. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee.Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tnustavat hänen nimeään. 16. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. 17. Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä. He valvovat öitä teidän vuoksenne, koska joutuvat kerran tekemään teistä jokaisesta tiliä. Saakoot he tehdä työnsä iloiten, ei huokaillen, sillä se olisi teille paha asia.

Jaakobin kirje
Oikea Jumalan palvelus
Jaak.1:26.Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. 27. Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Usko ja teot
Jaak.2:21.Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 22. Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. 23. Ja niin täyttyi Raamatun sana: “Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi”, ja hän sai nimen Jumalan ystävä. 24. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. 25. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. 26. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

Ensimmäinen Pietarin kirje
Uskon päämäärä
1.Piet.1:3.Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. 4. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, 5. ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. 6. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 7. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 8. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, 9. sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelasksen. 10. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta 11. ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. 12. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.

Kristus seurakunnan kulmakivi
1.Piet.2:4.Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. 5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6. Sanotaanhan Raamatussa:

– Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.
7. Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, “kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8. kompastuskivi ja kallio johon langetaan”. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin. 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 10. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.

Kristitty maailmassa
1.Piet.2:11. Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. 12. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.

Toinen Pietarin kirje
Sana on luotettava
2.Piet.1:16.Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. 17. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” 18. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. 19. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. 20. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. 21. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.

Herran tuleminen
2.Piet.3:9.Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. 10. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan.

Ensimmäinen Johanneksen kirje
Jumala on valo
1.Joh.1:5.Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. 7. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Syntien tunnustaminen ja sovitus
1.Joh.1:8.Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 10. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.

1.Joh.2:1. Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.

Älkää rakastako maailmaa
1.Joh.2:15.Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. 16. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. 17. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.

Jumalan rakkaudesta
1.Joh.3:1.1. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.

Jumalan lasten luottamus
1.Joh.3:18.Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. 19. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, 20. jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. 21. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. 22. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. 23. Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. 24. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Jumala on rakkaus
1.Joh.4:7.Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. 10. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 11. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. 12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. 13. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään. 14. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. 15. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. 16. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen.

Todistus Jeesuksesta

Todistus Jeesuksesta

Jo vanhan testamentin kirjat todistavat Messiaasta, Kristuksesta ja hänen tehtävästään.
Psalmi 2:7. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: “Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. 8. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. 9. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat.”

Jes.9:1.Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. 2. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan

Jes.9:5. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. 6. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.

Jes.11:1. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. 2. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: 3. hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta 4. vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. 5. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.

Jes.11:10.Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.

Rohkaisun sana Herran kansalle ja ennustus tulevasta Messiaasta Jesajan kirjassa.
Jes.40:3. Ääni huutaa: – Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! 4. Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! 5. Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut. 6. Ääni sanoo: – Julista! Ja minä kysyn: – Mitä minun pitää julistaa? – Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka! 7. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin! Ruohoa ovat ihmiset. 8. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. 9.Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: – Teidän Jumalanne tulee! 10.Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, 11. paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin.

Jes.53:3. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet.4.Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, 5. vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. 6. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. 7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut.

Uusi liitto
Jer.31:31“Tulee aika”, sanoo Herra, “jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. 32. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. 33. “Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ‘Oppikaa tuntemaan Herra!‘ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.”

Jeesuksen syntymä
Matt.1:18. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. 19. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. 20. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. 21. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”

Luuk.2:1. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. 3. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. 4. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. 5. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. 6. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, 7. ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. 8. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. 9. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, 10. mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 12. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” 13. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
14. – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
15. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: “Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” 16. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 17. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. 18. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. 19. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. 20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

Johannes Kastaja ja Jeesus
Matt.3:1. Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 2. “Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” 3. Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:
– Ääni huutaa autiomaassa: “Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!”
Matt.3:11.“Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.” 13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14. Johannes esteli ja sanoi: “Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!” 15. Mutta Jeesus vastasi hänelle: “Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. 16. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17. Ja taivaista kuului ääni: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”

Johanneksen evankeliumista
Johannes todistaa Jeesuksesta
Joh.1:6. Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. 7. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. 9.Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 10. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. 11. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 12.Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. 13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 14.Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. 15. Johannes todisti hänestä ja huusi: “Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.” 16.Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi. 17. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. 18. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Jumalan karitsa
Joh.1:29. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: “Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 30. Hän on se, josta sanoin: ‘Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.’ 31. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on.”

Johannes Kastaja
Joh.3:33. Joka ottaa hänen todistuksensa vastaan, tunnustaa, että Jumala puhuu totta, 34. sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu julki Jumalan sanat. Ei Jumala anna Henkeään määrämitalla. 35.Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen valtaansa. 36.Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.

Jumalan pojan valtuudet
Joh.5:19.Jeesus vastasi juutalaisille näin: “Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. 20. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. 21. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo. 22. Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, 23. jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myöskään Isää, joka on hänet lähettänyt. 24. “Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. 25. Totisesti, totisesti: tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, 26. sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. 27. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. 28. Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. 29. He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.

Jeesus Pyhästä hengestä
Joh.7:37. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: “Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! 38. Joka uskoo minuun, ‘hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.” 39. Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

Jeesus on maailman valo
Joh.8:12.Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: “Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

Hyvä paimen
Joh.10:1.”Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. 2. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. 3. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. 4. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. 5. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.” 6. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. 7. Siksi Jeesus jatkoi: “Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. 8. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. 10. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. 11. “Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. 12. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, 13. koska palkkapaimen ei välitä lampaista. 14. “Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, 15. niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. 16. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. 17. “Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni – saadakseni sen jälleen takaisin. 18. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä.”
Joh.10:27. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. 28. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. 29. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä.

Jeesus herättämässä Lazarusta elämään
Joh.11:17. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa. 18. Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista stadionmitan päässä, 19. ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. 21. Martta sanoi Jeesukselle: “Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. 22. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.” 23. Jeesus sanoi: “Veljesi nousee kuolleista.” 24. Martta vastasi: “Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa.”Joh.11:25. Jeesus sanoi: “Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 26. eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” 27. “Uskon, Herra”, Martta vastasi, “minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.”
38. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. 39. “Ottakaa kivi pois”, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: “Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää.” 40. Jeesus vastasi: “Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?”   41. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: “Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. 42. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” 43. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: “Lasarus, tule ulos!” 44. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: “Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.”

Jeesus puhuu kuolemastaan
Joh.12:23. Jeesus sanoi heille: “Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. 24. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. 25. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. 26. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.

Ihmisten epäusko
Joh.12:37. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. 38. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana:
– Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? 39. He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden: 40. – Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. 41. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. 42. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. 43. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. 44. Jeesus huusi kovalla äänellä: “Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. 45. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. 46. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 47. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. 48. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 49. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50. ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.”

Jeesus opetuslapsistaan
Joh.13:20. Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.”

Uusi käsky
Joh13:34. Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. 35. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.”

Tie totuus ja elämä
Joh14:1.”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. 2. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. 3. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. 4. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.” 5. Tuomas sanoi hänelle: “Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” 6. Jeesus vastasi: “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. 7. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.”

Lupaus Pyhästä hengestä
Joh.14:15. “Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. 16. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 17. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.
Joh.14:21. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” 22. Juudas – se toinen, ei Iskariot – sanoi hänelle: “Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?” 23. Jeesus vastasi: “Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. 24. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani – mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. 25. “Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. 26. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. 27. “Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

Viiniköynnöksen oksat
Joh.15:4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. 5. “Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. 6. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. 7. “Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. 8. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. 9. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.11. “Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. 12. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. 13. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. 14. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. 15. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut. 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. 17. Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.

Totuuden Henki
Joh.15:26. “Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. 27. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.

Totuuden Henki
Joh.16:7. Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, 8.ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. 9. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, 10. vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, 11. ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. 12. “Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. 15. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”

Murheesta iloon
Joh.16:22. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. 23. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Jeesus on voittanut maailman “Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. 24. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. 25. “Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. 26. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni.

Jeesus rukoilee
Joh.17:1.Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi:
“Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poika kirkastaisi sinut. 2. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. 3. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. 4. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. 5. Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. 6. “Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi 7. ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. 8. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.

Jeesus vangitaan
Joh.18:4. Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi: “Ketä te etsitte?” 5. “Jeesusta, sitä nasaretilaista”, vastasivat miehet. Jeesus sanoi: “Minä se olen.” Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. 6. Kun Jeesus sanoi: “Minä se olen”, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. 7. Jeesus kysyi uudelleen: “Ketä te etsitte?” He vastasivat: “Jeesus Nasaretilaista.” 8. Jeesus sanoi heille: “Johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä.” 9. Näin kävivät toteen hänen omat sanansa: “Niistä, jotka olet haltuuni uskonut, en ole antanut yhdenkään joutua hukkaan.” 10. Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti; palvelija oli nimeltään Malkos. 11. Mutta Jeesus sanoi Pietarille: “Pane miekkasi tuppeen! Kun Isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?” 12. Sotilaat, joita komensi korkea upseeri, ja juutalaisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jeesuksen, panivat h’e4net köysiin 13. ja veivät hänet ensiksi Hannaksen luo. Hannas oli senvuotisen ylipapin Kaifaksen appi. 14. Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta.

Hannas kuulustelee Jeesusta
Joh.18:19.Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. 20. Jeesus vastasi: “Minä olen puhunut julkisesti, koko maailman kuullen. Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. 21. Miksi sinä minulta kysyt? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut.” 22. Jeesuksen vastattua näin yksi lähellä seisovista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi: “Noinko sinä vastaat ylipapille?” 23. Jeesus sanoi miehelle: “Jos puhuin väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua?” 24. Hannas lähetti Jeesuksen köysissä ylipappi Kaifaksen luo.

Pilatus kuulustelee Jeesusta
Joh.18:28. Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. 29. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: “Mistä te syytätte tätä miestä?” 30. He vastasivat: “Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle.” 31. “Pitäkää itse hänet”, Pilatus sanoi, “ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan.” Mutta juutalaiset sanoivat: “Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan.” 32. Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. 33. Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: “Oletko sinä juutalaisten kuningas?” 34. Jeesus vastasi: “Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?” 35. Pilatus sanoi: “Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?” 36. Jeesus vastasi: “Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.” 37. “Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: “Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.” 38. “Mitä on totuus?” kysyi Pilatus.Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: “En voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. 39. Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikana teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan?” 40. Silloin he alkoivat huutaa: “Ei häntä! Päästä Barabbas!” – Barabbas oli rosvo.

Jeesus tuomitaan kuolemaan ja ristiinnaulitaan
Joh.19:1. Nyt Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. 2. Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuranpunaiseen viittaan. 3. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat: “Ole tervehditty, juutalaisten kuningas”, ja läimäyttivät häntä kasvoihin. 4. Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille: “Minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen.” 5. Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppuranpunainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi: “Katso: ihminen!” 6. Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan: “Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!” Pilatus sanoi heille: “Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään.” 7. Juutalaiset vastasivat: “Meillä on lakimme, ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan Poika.” 8. Tämän kuullessaan Pilatus kävi yhä levottomammaksi. 9. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukseta: “Mistä sinä olet lähtöisin?” Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. 10. “Etkö puhu, vaikka minä kysyn?” Pilatus sanoi. “Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut?” 11. Jeesus vastasi: “Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut.” 12. Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. Mutta juutalaiset huusivat: “Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä! Joka korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan.” 13. Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen niin sanotulle Kivipihalle, jonka hepreankielinen nimi on Gabbata. 14. Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolenpäivän aikaan. Pilatus sanoi juutalaisille: “Tässä on teidän kuninkaanne.” 15. Juutalaiset huusivat: “Pois! Pois! Ristiinnaulitse hänet!” Pilatus sanoi heille: “Pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne?” Mutta ylipapit vastasivat:”Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari.” 16. Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Jeesusta lähdettiin viemään. 17. Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. 18. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. 19. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: “Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.”

Jeesuksen kuolema
Joh.19:28.Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: “Minun on jano.” 29. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo’on päässä Jeesuksen huulille. 30. Jeesus joi viinin ja sanoi: “Se on täytetty.” Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Jeesuksen hautaaminen
Joh.19:38.Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön, ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. 39. Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan sata mittaa mirhan ja aaloen seosta. 40. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. 41. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. 42. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.

Hauta on tyhjä, Jeesus on noussut kuolleista.
Joh.20:1.Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. 2. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: “Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.” 3. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. 4. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. 5. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. 6. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. 7. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään. 8. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. 9. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. 10. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.

Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle
Joh.20:11.Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan 12. ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. 13. Enkelit sanoivat hänelle: “Mitä itket, nainen?” Hän vastasi: “Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu.” 14. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. 15. Jeesus sanoi hänelle: “Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?” Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: “Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.” 16. Silloin Jeesus sanoi hänelle: “Maria.” Maria kääntyi ja sanoi: “Rabbuuni!” – se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. 17. Jeesus sanoi: “Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.” 18. Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: “Minä olen nähnyt Herran!” Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen
Joh.20:19.Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi:”Rauha teille!” 20. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. 21. Jeesus sanoi uudelleen: “Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” 22. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: “Ottakaa Pyhä Henki. 23. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.”24. Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. 25. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: “Me näimme Herran.” Mutta Tuomas sanoi: “En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” 26. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: “Rauha teille!” 27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: “Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!” 28. Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!” 29. Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.” 30. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. 31. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.

Jeesus ilmestyy opetulapsilleen Tiberiaan järvellä
Joh.21:1Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiberiaanjärvellä. Se tapahtui näin: 2. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. 3. Simon Pietari sanoi: “Minä lähden kalaan.” “Me tulemme mukaan”, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. 4. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. 5. Jeesus huusi heille: “Kuulkaa, miehet! Onko teillä mitään syötävää?” “Ei ole”, he vastasivat. 6. Jeesus sanoi: “Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte.” He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. 7. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille: “Se on Herra!” Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. 8. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. 9. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. 10. Jeesus sanoi heille: “Tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte.” 11. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon – kaikkiaan sataviisikymmentäkolme – verkko ei revennyt. 12. Jeesus sanoi: “Tulkaa syömään.” Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: “Kuka sinä olet?”, sillä he tiesivät, että se oli Herra. 13. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. 14. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen.
Jeesus ja Pietari
15. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: “Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?” “Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, “sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Ruoki minun karitsoitani.” 16. Sitten hän kysyi toistamiseen: “Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” “Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, “sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Kaitse minun lampaitani.” 17. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: “Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: “Olenko minä sinulle rakas?”, ja hän vastasi: “Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Ruoki minun lampaitani. 18. Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.” 19. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: “Seuraa minua”

Jeesuksen antama lähetyskäsky
Matt. 28:18.Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Apostolien todistusta ja toimintaa
Apt.2:32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia. 33. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. 34. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo:
– Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. 35. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.
36. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi – tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” 37. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: “Veljet, mitä meidän pitää tehdä?” 38. Pietari vastasi: “Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. 39. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” 40. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: “Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana.” 41. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä.

Ef.4:1.Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, 2. aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. 3. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. 4. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. 5. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! 6. Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

1.Piet.3:18.Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20. jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. 21. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, 22. hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

Ikuinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa
Joh.6:47. Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. 48. Minä olen elämän leipä. 49. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. 50. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. 51. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.” 52.Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: “Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?” 53. Jeesus sanoi heille: “Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 54. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. 55. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. 56. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. 57. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. 58. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.” 59. Näin Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa.

Jeesus asettaa ehtoollisen
Luuk.22:19. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: “Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” 20.Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.

Lue myös Paavalin 1. kirjeestä Korinttilaisille luvusta 11 jakeet 23-25. Paavalin saama Herran sana ehtoollisesta.

Kirje Heprealaisille kertoo uudesta liitosta
Hepr.8:1 Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle.
Hepr.8:6. Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin. 7. Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista.

Profeetta Jeremiaan kirjassa (31:31-34)Jumala moittii kansaansa ja ilmoittaa uudesta liitosta. Tästä kertoo kirje Heprealaisille.
Hepr.8:8. Mutta nyt Jumala moittii kansaansa:
Kuulkaa! Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. 9. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. 10. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 11. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: “Opi tuntemaan Herra.” Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. 12. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään.
13.Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian.

Uuden liiton uhri
Hepr.9:15. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön.

Hepr.10:12. Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. 13. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle, 14. sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 15. Tästä todistaa meille myös Pyhä Henki. Ensin näin:
16.- Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra: minä asetan lakini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä.
17. Ja sitten: – Heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista.
18.Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria.

Uusi taivas ja uusi maa

Joh.21:1-4. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. 2. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. 3. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: “Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, 4. ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.”

Jeesus on siis uuden liiton välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ylipappi, joka on asettunut taivaassa istuimelleen Jumalan oikealle puolelle ja hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus on paitsi syntien sovittaja niin myös kuninkaiden kuningas ja tuomarien tuomari. Hän on kertakaikkisella uhrillaan sovittanut kaikki synnit ja avannut tien pelastukseen taivaaseen Jumalan luo. Ota siis vastaan Jumalan armo ja usko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veress