Ristin tie

Yksi on suuri

Yksi on vahva

Ei murtunut pilkassa, ivassa rahvaan

Luona itkumuurin

 

Kärsi hän, taakkamme otti

Ei kumartanut vainoojiaan

Ei maallista mitään

Luona itkumuurin

 

Jo risti Golgatan nähtävänä oli

Silti kieltänyt hän ei

Isäämme Taivaan, vaan alistui vaivaan

Luona itkumuurin

 

Nyt ruumis tuskasssaan ristillä on

Vielä hetken kärsii, vaan tietää

Työ valmiiksi tehty kohta on

Luona itkumuurin

 

Kärsimys nyt lopussa on

Ei tuskaa enää tunne

Nyt ruumis kuollut on.

Luona itkumuurin

 

Näin uhrin antoi Hän

Oman elämän

Rakkaudesta ihmisiin

Luona itkumuurin

 

Vaan ihme Jumalan, herätti elämän

Hän kuoleman voitti ja pelastuksen toi

Siis muista Vapahtajaamme ja opetuksiaan

Hän armahtaa

Luona Isän Taivaan.

Synti meissä

Jos joku väittää ettei hän ole syntiä tehnyt niin hän elää valheessa. Kaikki me olemme syntiä tehneet ja siksi tarvitsemme Jeesusta. Minäkin vaikka olen uskossa teen syntiä useinkin. Room.3: 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tarvitsen siis Jumalan armoa eli Jeesuksen sovitus työtä Golgatan ristinpuussa. Meillä ei ole mitään muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus, mitään muuta tietä ei ole annettu, eikä tulla antamaan. Joh. 14: 6. Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.  Usko siis Jeesuksen Kristuksen sovitus uhriin Golgatan ristillä. Hänen uhrinsa riittää kaikkien meidän syntiemme sovitukseen.

Jeesus on totinen viinipuu

Jeesus on totinen viinipuu

Joh. 15.1

1. “Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.